Photo(s) contributed by Fang Fang Kullander
Show thumbnails | Show pictures
n = 17
Show uploaded
Scientific Name Country Locality Date taken Picture
Barilius barila Myanmar Semekan 1997-04-05 Babar_uf.jpg
Danio choprae Myanmar Nan Hto Chaung Dacho_u2.jpg
Danio feegradei Myanmar Thade River Dafee_u0.jpg
Danio kyathit Myanmar Irrawaddy River Dakya_u0.jpg
Devario apogon China Da Ying Jiang River 1995-04-05 Deapo_u1.jpg
Devario apogon Myanmar Daying Jiang Deapo_u0.jpg
Devario chrysotaeniatus China Bu Yuan Jiang River 1995-03-27 Dechr_u1.jpg
Devario chrysotaeniatus China Yunnan Dechr_u0.jpg
Devario interruptus Deint_u0.jpg
Devario kakhienensis Dekak_u0.jpg
Devario shanensis Lawe Pyat River Desha_u0.jpg
Devario shanensis Myanmar Hong Lic, Lashio - Tigyaing 1997-03-26 Desha_u1.jpg
Devario strigillifer Myanmar Hpa Lap Chaung, Yuzana Myaing Destr_u5.jpg
Devario strigillifer Myanmar Yuzana Myaing 1997-04-01 Destr_u6.jpg
Esomus caudiocellatus Myanmar Pyay - Yangon 1997-04-07 Escau_u0.jpg
Pethia didi Myanmar Nan Kywe Chaung 1997-04-02 Pudid_u0.jpg
Puntius puntio Myanmar Myitkyina - Myitzon 1997-04-03 Pupun_u6.jpg
Back to Search
Back to Top
cfm script by eagbayani, 10.May.1999 ,  php script by elaxamana, 01.June.2009 ,  last modified by elaxamana, 11:05 AM, 01.June.2009